Ontslagen.nl

praktische tips voor als het (dreigt) mis te gaan

Donderdag, 18 April 2019 
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ontslagen.. Wat nu? Financiele mogelijkheden en gevolgen De financiële afwikkeling bij een dienstverband

De financiële afwikkeling bij een dienstverband

Als onderdeel van de eventuele ontslagvergoeding dienen de volgende zaken aan bod te komen om de gehele afwikkeling correct te laten verlopen. Het kan zijn dat een of meerdere van de onderstaande punten voor van belang zijn. Deze toelichting geldt indien er over deze onderwerpen geen expliciete afspraken zijn gemaakt.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Voor wat betreft de vakantiedagen geldt het volgende. Bij de afwikkelig van het ontsalg dient de werkgever ook de verdiende maar niet opgenomen vakantiedagen van u als werknemer te vergoeden. Dit kan zijn dat deze dagen worden uitbetaald of dat de ontslagdatum ingaat indien de vakantiedagen zijn opgenomen.

 

Met betrekking tot vakantiegeld geldt dat de werkgever verplicht is om het vakantiegeld pro rata uit te betalen.

Dertiende maand en winstdeel

Afhankelijk van de overeenkomst heeft u recht op een pro rato deel van een dertiende maand of op winstdeling. De pro rata afrekening is hiervoor de meest gebruikelijke. In geval van winstedeling wordt veelal in de contracten opgenomen dat u als werknemer in dienst moet zijn op de laatste dag om aanspraak te maken op de winstdeling.

 

Pensioen

Na het beëindigen van het dienstverband blijft u natuurlijk eigenaar van uw opgebouwde pensioen. Uw werkgever is verplicht om bepaalde pensioenaanspraken na te komen, ook wel genoemd ‘vol te storten’. Dit betekent dat de eventueel nog niet betaalde pensioenpremies, nog worden overgemaakt aan het betreffende pensioenfonds.

Levensloop- en Spaarloonregeling

Het levenslooptegoed wat u heeft opgebouwd kunt u meenemen en laten doorlopen bij uw volgende werkgever. Officieel kan de levensloopreglement alleen worden afgekocht als het tegoed wordt aangewend voor de financiering van een periode van verlof.  Mocht u

dit levenslooptegoed  niet hiervoor gebruiken houdt er dan rekening mee dat de fiscus dit aanmerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Opgebouwde tegoeden via de spaarloonregeling kunnen ook worden meegenomen en worden overgenomen door de volgende werkgever. Bij de spaarloonregeling gelden ook een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van het opgespaarde bedrag. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning of het starten van een onderneming.

 

Aandelen en opties

Indien u opties of aandelen heeft ontvangen zijn er vrijwel altijd specifieke overeenkomsten hiervoor opgezet. In de meeste reglementen wordt specifiek vastgelegd tot wanneer na het aflopen van het dienstverband, de aandelen of opties te gelde kunnen worden gemaakt. In  veel gevallen kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Ook kan de rechter hier nog een uitspraak over doen, bijvoorbeeld dat u langer de tijd moet krijgen om uw aandelen of opties te kunnen verkopen.

 

Top Tips bij ontslag

  1. Blijf beleeft en rustig.
  2. Vraag naar de reden maar laat alles op papier zetten.
  3. Ga nooit direct naar huis, zonder hiervoor schriftelijke toestemming
  4. Neem contact op met een arbeidsjurist

 

Bereken de ontslagvergoeding

De Ontslagvergoeding Calculator

Als er sprake is van een onvrijwillig ontslag dan wordt er bijna altijd een ontslagvergoeding uitgekeerd,

Bereken de verwachte ontslagvergoeding eenvoudig met behulp van de ontslagvergoeding calculator.

Juridisch advies

Vul uw postcode in voor een lijst met advocaten bij u in de regio:

 

Onderzoek

Ik ben ontslagen omdat?
 

Advertentie

www.ICTvacatures.nl
De vacaturesite voor de ICT branche.
www.eduHub.nl
Vind en vergelijk opleidingen, trainingen en cursussen.
www.nationale
vacaturebank.nl

De Grootste banensite van Nederland!