Ontslagen.nl

praktische tips voor als het (dreigt) mis te gaan

Donderdag, 18 April 2019 
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

De WW-uitkering

De WW-uitkering 

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat u beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Tevens geldt de regel dat u in de 36 weken voorafgaand aan de ontslagdatum minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Als u aan deze voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een korte basisuitkering gedurende 3 maanden.

 

Om in aanmerking te komen voor een langere uitkering moet u ook voldoen aan de  4 uit 5 jareneis. Dit houdt in dat u in de laatste 5 kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van uw ontslag, minimaal 4 jaren moet hebben gewerkt. Als u in een jaar 52 dagen of meer gewerkt heeft, telt dit jaar mee als een volwaardig jaar. 

 

De totale duur van de WW-uitkering hangt af van uw totale arbeidsverleden. Elk jaar arbeidsverleden geeft recht op 1 maand uitkering. Een werknemer met een arbeidsverleden van 10 jaar heeft dus recht op 10 maanden WW. De maximale duur van de WW bedraagt 38 maanden. 

 

Hoogte van WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het laatst verdiende salaris. Daarna wordt de WW-uitkering verlaagd naar 70% van het laatstverdiende salaris. Reden is dat de Overheid de WW ziet als een brug tussen 2 banen: mensen die kort in de WW zitten, worden "bevoordeeld". De Overheid wilt stimuleren dat men zo kort mogelijk gebruik maakt van de WW. Voor 2007 bedroeg de WW-uitkering altijd 70% van het laatstverdiende salaris. De duur van de WW-uitkering was destijds langer (namelijk 60 maanden, terwijl tegenwoordig de maximale duur van de WW 38 maanden is).

De WW uitkering is gebaseerd op een zogenaamd maximum dagloon (Per 1 juli 2009 is het maximum dagloon € 185,46). De maximaal te ontvangen WW is daardoor ongeveer 33.900 euro per jaar. De maximale WW krijg je als  je jaarsalaris niet hoger is dan ca. € 47.802,15. Werknemers die jaarlijks meer verdienen dan € 47.802,15 ontvangen toch de maximale WW van € 33.900,- per jaar (en ontvangen dus minder dan 70% van het laatstverdiende salaris).


Wanneer u geen recht heeft op ww

U heeft geen recht op een WW-uitkering bij:

- een ontslag op staande voet

- een ontslag op uw eigen initiatief zonder dat hiervoor een noodzaak bestond.

 

Belangrijk om te weten is dat de verwijtbaarheidtoets in de WW soepeler is geworden sinds 1 oktober 2006. Dit houdt in dat u ook recht heeft op een WW-uitkering als u met uw werkgever overeenkomt wat de voorwaarden zijn waarmee u instemt met uw ontslag. U bent dus niet langer verplicht om bezwaar te maken tegen uw ontslag om recht te hebben op een WW-uitkering. Wel is het van belang om bij het vastleggen van de beëindigingsafspraken juridisch advies in te winnen. Een juiste formulering van deze afspraken is essentieel.Aanvragen van WW-uitkering

Na de ontslagdatum moet u zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) een aanvraag indienen voor een WW-uitkering bij een vestiging van het UWV in uw regio. U krijgt vervolgens van het UWV te horen of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering en voor welke duur.

Uw WW-uitkering start normaal gesproken nadat de opzegtermijn verstreken is. Als uw werkgever na de toestemming van het UWV Werkbedrijf uw contract heeft opgezegd, sluit uw WW-uitkering keurig aan op het einde van uw dienstverband. Indien uw contract ontbonden is via de kantonrechter ontvangt u een ontslagvergoeding. In dat geval krijgt u niet te maken met een opzegtermijn. De kantonrechter beslist dan op welke specifieke datum uw contract ontbonden wordt. Na de ontbindingsdatum krijgt u wel te maken met een zogenaamde fictieve opzegtermijn. Dit is een wachttermijn die het UWV in acht neemt voordat uw WW-uitkering tot uitbetaling komt.

 
 
 
 

Top Tips bij ontslag

  1. Blijf beleeft en rustig.
  2. Vraag naar de reden maar laat alles op papier zetten.
  3. Ga nooit direct naar huis, zonder hiervoor schriftelijke toestemming
  4. Neem contact op met een arbeidsjurist

 

Bereken de ontslagvergoeding

De Ontslagvergoeding Calculator

Als er sprake is van een onvrijwillig ontslag dan wordt er bijna altijd een ontslagvergoeding uitgekeerd,

Bereken de verwachte ontslagvergoeding eenvoudig met behulp van de ontslagvergoeding calculator.

Juridisch advies

Vul uw postcode in voor een lijst met advocaten bij u in de regio:

 

Onderzoek

Ik ben ontslagen omdat?
 

Advertentie

www.ICTvacatures.nl
De vacaturesite voor de ICT branche.
www.eduHub.nl
Vind en vergelijk opleidingen, trainingen en cursussen.
www.nationale
vacaturebank.nl

De Grootste banensite van Nederland!