Ontslagen.nl

praktische tips voor als het (dreigt) mis te gaan

Donderdag, 18 April 2019 
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ontslagen.. Wat nu? Verschillende ontslagprocedures

Verschillende Ontslagprocedures

Er zijn ruwweg 5 Ontslagprocedures. Hieronder staan ze kort genoemd maar elk onderdeel wordt verder toegelicht op deze pagina.

1. ontslag via het  UWV WERKbedrijf.
    Uw werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV WERKbedrijf. Het  
    UWV WERKbedrijf beoordeelt dan of uw werkgever u mag ontslaan

2. Ontslag via de Kantonrechter.
    Het kan zijn dat uw werkgever de kantonrechter vraagt om uw dienstverband te  
    beëindigen. Kijk op Ontslag via de kantonrechter voor meer informatie.

3. Kort geding.
    Een kort geding is een versnelde procedure voor zaken waarbij de eiser niet kan wachten 
    op de afloop van een gewone procedure. Een bekend voorbeeld is bij ontslag op staande
    voet.

4. Pro forma ontbindingsprocedure
    Bij een pro forma ontbindingsprocedure geven partijen doorgaans aan bij de
    kantonrechter dat zij een mondelinge behandeling niet nodig vinden. Omdat
    tussen werkgever en werknemer afspraken zijn gemaakt voor een 
    ontslagvergoeding.

5.  Afhandeling ontslag.
     Aan het einde van de contractsperiode of een dienstverband moet er een eindafrekening
     komen. Het gaat dan om nog uit vakantiegeld, niet opgenomen vakantiedagen en  
     bijvoorbeeld nog te betalen declaraties of reiskosten en spaarregelingen.

Voordat we deze ontslagprocedures verder toelichten in het goed om te weten wat is een ontslagprocedure inhoudt en wat een ontslagvergunning is?
Een ontslagprocedure is een juridische procedure gericht op de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Een werkgever is op een ontslagprocedure aangewezen in het geval hij de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen en de  werknemer is het daar niet  mee eens.

Een ontslagvergunning.
Als u het niet eens bent met het ontslag, moet uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Bent u het er wel mee eens, dan is zo’n ontslagvergunning niet nodig.
Uw werkgever kan vervolgens een ontslagvergunning aanvragen bij UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). Ook kan hij het ontslag via de kantonrechter laten lopen.

Verschillende Ontslagprocedures

Kort geding

Een kort geding is een versnelde procedure voor zaken waarbij de eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure.
Een bekend voorbeeld is bij ontslag op staande voet.
Lees meer...
 
Verschillende Ontslagprocedures

Pro Forma ontbindingsprocedure

Pro Forma ontbindingsprocedure. Bij een pro forma ontbindingsprocedure geven partijen doorgaans aan bij de kantonrechter dat zij een mondelinge behandeling niet nodig vi...
Lees meer...
Verschillende Ontslagprocedures

Afhandeling ontslag

Afhandeling ontslagAan het einde van de contractsperiode of een dienstverband moet er een eindafrekening komen. Het gaat dan om nog uit vakantiegeld, niet opgenomen vakan...
Lees meer...
Verschillende Ontslagprocedures

Ontslag aanvraag via de Kantonrechter

De werkgever kan uw arbeidsovereenkomst laten ontbinden via de Kantonrechter. Het verzoek voor ontslag dient uw werkgever schriftelijk in. LAAT U ZICH ALTIJD VERTEGENWOO...
Lees meer...
Verschillende Ontslagprocedures

Ontslag aanvraag via UWV WERKbedrijf.

Ontslag aanvraag via UWV WERKbedrijf. De werkgever dient de aanvraag voor ontslag van de werknemer(s) in bij de locatie Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf in het werkgebied van zijn organisat...
Lees meer...

Top Tips bij ontslag

  1. Blijf beleeft en rustig.
  2. Vraag naar de reden maar laat alles op papier zetten.
  3. Ga nooit direct naar huis, zonder hiervoor schriftelijke toestemming
  4. Neem contact op met een arbeidsjurist

 

Bewaar altijd alles

BELANGRIJK ! Bewaar altijd alles wat met uw ontslag te maken heeft.

Ook bij dreigend ontslag, bewaar alle papieren die met uw eventuele ontslag te maken hebben.
Bijvoorbeeld het verslag van de beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Brieven van de vakbond en ondernemingsraad etc. dit kan in een rechtszaak voor de juristen belangrijke stukken zijn. Maar ook bij een aanvraag voor een uitkering!

Goed advies is belangrijk

Probeer niet alles zelf te doen!

Goed advies is noodzakelijk, neem altijd contact op met iemand die dagelijks met dit bijltje hakt en u kan voorzien van gericht advies toegespitst op uw situatie.

Bereken de ontslagvergoeding

De Ontslagvergoeding Calculator

Als er sprake is van een onvrijwillig ontslag dan wordt er bijna altijd een ontslagvergoeding uitgekeerd,

Bereken de verwachte ontslagvergoeding eenvoudig met behulp van de ontslagvergoeding calculator.

Juridisch advies

Vul uw postcode in voor een lijst met advocaten bij u in de regio:

 

Onderzoek

Ik ben ontslagen omdat?
 

Advertentie

www.ICTvacatures.nl
De vacaturesite voor de ICT branche.
www.eduHub.nl
Vind en vergelijk opleidingen, trainingen en cursussen.
www.nationale
vacaturebank.nl

De Grootste banensite van Nederland!