Ontslagen.nl

praktische tips voor als het (dreigt) mis te gaan

Donderdag, 18 April 2019 
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ontslagen.. Wat nu? Verschillende ontslagprocedures Ontslag aanvraag via UWV WERKbedrijf

Ontslag aanvraag via UWV WERKbedrijf.

UWV

De werkgever dient de aanvraag voor ontslag van de werknemer(s) in bij de locatie Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf in het werkgebied van zijn organisatie.

PROCEDURE:


Reactie werknemer / verweerschrift
Vervolgens krijgt de werknemer een verweerformulier en een kopie van alle stukken (ontslagaanvraag en bijlagen) toegestuurd. Mocht de werkgever daar bezwaar tegen hebben, dan kan dit op voorhand worden aangegeven. Deze stukken worden dan niet meegenomen in de ontslagprocedure. De werknemer krijgt twee weken de gelegenheid te reageren op de ontslagaanvraag. Hij/zij mag zich daarbij laten bijstaan door bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van zijn/haar vakbond, een rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat.

Hoor en wederhoor
Als de werknemer heeft gereageerd op de ontslagaanvraag, kan het UWV WERKbedrijf de werkgever nogmaals schriftelijk laten reageren op het verweer van de werknemer (tweede ronde van hoor en wederhoor). In dat geval krijgt de werknemer het commentaar van de werkgever weer toegezonden. De werknemer kan daar vervolgens schriftelijk nogmaals op reageren. In een tweede ronde geldt een reactietijd van 10 dagen. Uitgangspunt is echter één ronde van hoor en wederhoor.

Besluitvorming en beslissing
Nadat de fase van ’hoor en wederhoor’ is afgerond, wordt het complete ontslagdossier voorgelegd aan de ontslagadviescommissie. Daarin zit een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie en een vertegenwoordiger van de werknemersorganisatie. Op basis van alle informatie adviseert de ontslagadviescommissie of de toestemming voor ontslag moet worden verleend of geweigerd. Vervolgens neemt het UWV WERKbedrijf de uiteindelijke beslissing. Zowel werkgever als werknemer en eventuele vertegenwoordigers krijgen deze beslissing, inclusief motivering, toegezonden. Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de beslissing.

Opzeggen na vergunning
Als de werkgever toestemming heeft gekregen, dan eindigt daarmee niet automatisch het dienstverband. De geldigheidsduur van de ontslagvergunning is acht weken. De werkgever moet binnen die acht weken gebruik maken van de ontslagvergunning en de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen. Daarbij moet de geldende opzegtermijn in acht genomen worden. Wanneer een opzegverbod van toepassing is, kan de arbeidsovereenkomst niet opgezegd worden. Bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap.
 

Top Tips bij ontslag

  1. Blijf beleeft en rustig.
  2. Vraag naar de reden maar laat alles op papier zetten.
  3. Ga nooit direct naar huis, zonder hiervoor schriftelijke toestemming
  4. Neem contact op met een arbeidsjurist

 

Bewaar altijd alles

BELANGRIJK ! Bewaar altijd alles wat met uw ontslag te maken heeft.

Ook bij dreigend ontslag, bewaar alle papieren die met uw eventuele ontslag te maken hebben.
Bijvoorbeeld het verslag van de beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Brieven van de vakbond en ondernemingsraad etc. dit kan in een rechtszaak voor de juristen belangrijke stukken zijn. Maar ook bij een aanvraag voor een uitkering!

Goed advies is belangrijk

Probeer niet alles zelf te doen!

Goed advies is noodzakelijk, neem altijd contact op met iemand die dagelijks met dit bijltje hakt en u kan voorzien van gericht advies toegespitst op uw situatie.

Bereken de ontslagvergoeding

De Ontslagvergoeding Calculator

Als er sprake is van een onvrijwillig ontslag dan wordt er bijna altijd een ontslagvergoeding uitgekeerd,

Bereken de verwachte ontslagvergoeding eenvoudig met behulp van de ontslagvergoeding calculator.

Juridisch advies

Vul uw postcode in voor een lijst met advocaten bij u in de regio:

 

Onderzoek

Ik ben ontslagen omdat?
 

Advertentie

www.ICTvacatures.nl
De vacaturesite voor de ICT branche.
www.eduHub.nl
Vind en vergelijk opleidingen, trainingen en cursussen.
www.nationale
vacaturebank.nl

De Grootste banensite van Nederland!