Ontslagen.nl

praktische tips voor als het (dreigt) mis te gaan

Donderdag, 18 April 2019 
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Ontslagen.. Wat nu? Uitzoeken van ontslagredenen

Redenen voor ontslag

Redenen waarom je in Nederland kunt worden ontslagen:

 • Om bedrijfseconomische redenen. Het meest voorkomende voorbeeld is bij een reorganisatie of het sluiten van het bedrijf. Bij het sluiten van een bedrijf of een grote reorganisatie bij meer dan 20 werknemers wordt er gesproken over collectief ontslag.
 • Als men niet meer geschikt is voor het werk. De werkgever moet je er meerdere malen op hebben gewezen in beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken dat het geleverde werk niet goed is en dat je onvoldoende presteert.
 • Als men een conflict heeft met de werkgever. De relatie tussen de werknemer en de werkgever is daardoor niet meer te herstellen. Er is dan sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.
 • Als de werknemer zich onbehoorlijk gedraagt. Denk hierbij aan de normen en waarden maar ook het schenden van geheimhoudingsplicht of werkweigering.
 • Als dewerknemer ernstige gewetensbezwaren heeft tegen de opgelegde werkzaamheden en de werkgever heeft geen andere functie of aangepaste werkzaamheden.
 • Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt bent; hierbij moeten werkgever en werknemer de procedures strikt naleven, twijfel je hierover neem dan altijd contact op met een expert.
 • Als zich feiten voordoen die een dringende reden voor ontslag op staande voet zouden hebben opgeleverd.
 • Tijdens de proeftijd, de werkgever kan de werknemer dan zonder opgaaf van reden(en) ontslaan.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaat de werknemer akkoord met uw ontslag.
In de praktijk komt dit alleen voor als je zef al een andere baan hebt, zeg nooit je baan op als je nog niet iets anders hebt, het aanvragen van een uitkering wordt erg moeilijk als men zelf zijn baan op zegt!
De belangrijkste kenmerken van dit ontslag zijn:
 • Werknemer of werkgever stelt voor om het dienstverband te beëindigen en werknemer en werkgever zijn het met elkaar eens over het ontslag.
 • Werknemer en werkgever zijn het samen ook eens over de procedure van het ontslag, denk hierbij aan de opzegtermijn en de financiële afhandeling.
BELANGRIJK !
Bewaar altijd alles wat met uw ontslag te maken heeft.
Ook bij dreigend ontslag, bewaar alle papieren die met uw eventuele ontslag te maken hebben. Bijvoorbeeld het verslag van de beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Brieven van de vakbond en ondernemingsraad etc. dit kan in een rechtszaak voor de juristen belangrijke stukken zijn. Maar ook bij een aanvraag voor een uitkering.

 

U kunt in Nederland niet worden ontslagen:
 • Bij ziekte.
 • Bij zwangerschap.
Bij beide bovenstaande situaties mag de werkgever de werknemer niet zomaar ontslaan in de eerste 2 jaar dat de werknemer ziek is. Men kan in die situatie wel voorstellen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Vraag hierbij altijd advies aan een jurist en informeer bij het UWV vopor u ergens mee accoord gaat!

Let op! Een werkgever mag u wel ontslaan bij een tijdelijk contract dat afloopt tijdens ziekte of zwangerschap. Alleen op het moment dat het contract eindigt.
Een werkgever mag u wel ontslaan als u langer dan 2 jaar ziek bent. Dan moeten u, uw werkgever en het UWV het er wel over eens zijn dat uw werkgever genoeg geprobeerd heeft om u aan het werk te houden.

BELANGRIJK !
Er zijn altijd uitzonderingen in regel en wetgeving, informeer hiernaar bij de juiste instanties.
 

Top Tips bij ontslag

 1. Blijf beleeft en rustig.
 2. Vraag naar de reden maar laat alles op papier zetten.
 3. Ga nooit direct naar huis, zonder hiervoor schriftelijke toestemming
 4. Neem contact op met een arbeidsjurist

 

Bewaar altijd alles

BELANGRIJK ! Bewaar altijd alles wat met uw ontslag te maken heeft.

Ook bij dreigend ontslag, bewaar alle papieren die met uw eventuele ontslag te maken hebben.
Bijvoorbeeld het verslag van de beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Brieven van de vakbond en ondernemingsraad etc. dit kan in een rechtszaak voor de juristen belangrijke stukken zijn. Maar ook bij een aanvraag voor een uitkering!

Goed advies is belangrijk

Probeer niet alles zelf te doen!

Goed advies is noodzakelijk, neem altijd contact op met iemand die dagelijks met dit bijltje hakt en u kan voorzien van gericht advies toegespitst op uw situatie.

Bereken de ontslagvergoeding

De Ontslagvergoeding Calculator

Als er sprake is van een onvrijwillig ontslag dan wordt er bijna altijd een ontslagvergoeding uitgekeerd,

Bereken de verwachte ontslagvergoeding eenvoudig met behulp van de ontslagvergoeding calculator.

Juridisch advies

Vul uw postcode in voor een lijst met advocaten bij u in de regio:

 

Onderzoek

Ik ben ontslagen omdat?
 

Advertentie

www.ICTvacatures.nl
De vacaturesite voor de ICT branche.
www.eduHub.nl
Vind en vergelijk opleidingen, trainingen en cursussen.
www.nationale
vacaturebank.nl

De Grootste banensite van Nederland!